Resultaten voor titels

titels
52 voorbeelden van goede titels Lincelot.
Voor dit artikel denken we even dat we titels voor een personal fitnesstrainer schrijven. Zo zie je meteen hoe je met deze sjablonen verschillende titels kunt maken. Titels die sterke claims maken. Een sterke claim trekt altijd aandacht. Zorg er wel voor dat je belofte geloofwaardig blijft en dat je de verwachtingen inlost. Geef me verbazingwekkend korte periode en ik geef je dit onverwacht resultaat! Geef me 5 minuten en ik toon je hoe je voor de zomer in topvorm raakt! Werkwoord iets dat je lezer verlangt waar je trots op kan zijn. Train een lichaam waar je trots op kan zijn. Doe een activiteit als een ervaren beoefenaar van deze activiteit. Verbrand vet als een olympische atleet.
Welke titel mag ik voeren na mijn opleiding?
Welke titel je precies mag voeren staat vermeld op je diploma. Hieronder staan de meest gangbare titels op een rijtje. Alle titels schrijf je achter je naam tenzij anders aangegeven. B van Bachelor gevolgd door het vakgebied waarin je bent afgestudeerd. Vanaf 2014 mogen de titels Bachelor of Arts BA of Bachelor of Science BSc ook wanneer dat in internationaal perspectief de meest passende titel is. Dit kan pas nadat een opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Opleidingen in de techniek. Elektrotechniek Technische Bedrijfskunde Technische Natuurkunde Werktuigbouw. Bachelor of Built Environment. Opleidingen Civiele techniek en Bouwkunde. Bachelor of Applied Science.
Titulatuur Nederland NVAO.
De invoering van deze nieuwe toevoegingen in het hbo gebeurt geleidelijk en niet met terugwerkende kracht. Bescherming van de titels. Het onbevoegd afgeven van bachelor en mastergraden en doctoraten door instellingen en het onbevoegd voeren van wettelijk beschermde graden of titels door personen is strafbaar WHW artikelen 15.5 en 15.6 Wetboek van Strafrecht artikel 435 onder 3o. Ter bescherming van studenten heeft de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verder het Wetsvoorstel bescherming namen en graden hoger onderwijs ingediend dat aangeeft wanneer de begrippen universiteit en hogeschool en vertalingen daarvan wel of niet gevoerd mogen worden evenals graden bachelor en master en titels.
Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan universiteit of hogeschool? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO moet uw hbo-opleiding hiervoor toestemming geven. Uw hogeschool kan u hierover informeren. Opleidingen hoger onderwijs en bijbehorende titels. Hieronder volgt een overzicht van de titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen. Voor de volledigheid staan hier ook de titels die voor 1 september 2002 bestonden. Tabel met titels in het hoger onderwijs en de bijbehorende opleidingen Opleiding Titel Titel vóór 1 september 2002. 4-jarige Bachelor B gevolgd door vakgebied. Vanaf 2014 ook of Arts of of Science. Dit is afhankelijk van de opleiding en beoordeling door NVAO. 4-jarige baccalaureus bc ingenieur ing. of Bachelor eventueel gevolgd door vakgebied.
titulatuur MA MSc BA Genootschap Onze Taal.
Welke titel iemand mag voeren die een hbo of universitaire opleiding heeft gevolgd hangt af van het niveau van de opleiding en de studierichting. Bovendien mag de afgestudeerde tegenwoordig kiezen tussen de oude titels zoals drs. en de nieuwe zoals MA en MSc. Het is niet toegestaan om Nederlandse en internationale titels met elkaar te combineren. Wie meerdere studies heeft gevolgd mag zich dus niet drs. Jansen MSc noemen ir. Jansen MSc MA zijn wel toegestaan. Voordat in 2002 de bamastructuur bachelor-masterstructuur werd ingevoerd werden de volgende titels gebruikt. hbo op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving of techniek. ingenieur afgekort tot ing. baccalaureus afgekort tot bc.
Titulatuur in het Nederlands hoger onderwijs Wikipedia.
4.2 Plaatsing van graden. 4.3 Combinaties van Nederlandse titels met graden. 5 Titels en graden die in het buitenland behaald zijn. Traditionele Nederlandse titels bewerken. Titels in het wetenschappelijk onderwijs bewerken. Hoogste universitaire titel te verkrijgen na wetenschappelijke promotie. meester in de rechten. Titel voor de studie Rechtsgeleerdheid. Titel voor studies aan technische universiteiten alsmede enkele technische studies aan algemene universiteiten en studies op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving de Wageningen Universiteit. Titel voor alle universitaire studies uitgezonderd die in rechten techniek en op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving aan de Wageningen Universiteit.
Titels en graden van Bachelor en Master.
Titels en graden van Bachelor en Master. Home Home Taal Taal Titulatuur Titulatuur Titels en graden Titels en graden. Titels en graden die in het buitenland behaald zijn. Plaatsing van titels en graden. Rangorde bij meerdere verschillende titels. Protocol bij meerdere dezelfde titels. Dagelijks gebruik van titels en graden. Afronden van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs maar niet op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving of op het gebied van techniek. Deze titel wordt nu niet meer verstrekt. BA / BSc / LLB.
Academische graad Wikipedia.
De afkortingen S en Sc. zijn van recentere datum. Al deze afkortingen staan achter de persoonsnaam. Degenen die een universitaire masteropleiding hebben afgerond mogen zowel de mastergraad voeren als de reeds bestaande Nederlandse titels doctorandus drs meester in de rechten mr. Deze staan in tegenstelling tot de mastergraad vóór de naam. Het Belgische en Franse equivalent van doctorandus was het licentiaat. Na de universitaire masteropleiding kan men zich verder bekwamen en promoveren. Dan verkrijgt men de doctorsgraad. Deze mag men uitdrukken met de afkorting dr. Internationaal is de meest gebruikelijke variant die van PhD. Dit staat voor het Latijnse philosophiae doctor.

Contacteer ons